Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy

Så behandlar a_delivery dina personuppgifter
a_delivery värnar om sina kunders, partners och anställdas integritet och är mån om att alltid följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

Vilka personuppgifter behandlas av a_delivery och för vilket ändamål
a_delivery kan komma att samla in personuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer i sin kontakt med dig.

a_delivery behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service i enlighet med uppdraget till dig som kund. Behandling sker också i marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt, såsom bokföringsregler.

Rätten att behandla personuppgifter grundar sig på avtalet mellan den registrerade och a_delivery, på en rättslig förpliktelse eller en intresseavvägning. Personuppgifter kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter.

Om du inte är kund hos a_delivery
a_delivery behandlar vissa personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Detta görs efter en intresseavvägning. Vill du inte bli kontaktad av a_delivery för sådana ändamål kan du meddela detta och dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas för marknadsföring.

Dina rättigheter som registrerad
Är dina personuppgifter registrerade hos a_delivery har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som a_delivery behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Behandlar a_delivery dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering och begränsning samt till invändning av behandling av personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligen begära uppgift om detta på den adress som anges nedan.

Du har också rätt att till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten inge klagomål avseende a_deliverys behandling av personuppgifter om dig.

Cookies

a_delivery använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse när du använder webbplatsen och för att vi löpande ska kunna förbättra webbplatsen.
Du samtycker till a_delivery användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy” genom att fortsätta använda webbplatsen och att ha webbläsaren inställd på att tillåta kakor.

Kakor är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare.

Exempel på kakor som finns på a_delivery webbplats
Nedan är exempel på kakor som används på a_deliverys webbplats:

Kakor för analys och uppföljning. Exempel är Google Analytics, som vi använder för att räkna hur många besökare vi har på webbplatsen och för att förstå hur besökarna rör sig på webbplatsen. Dessa kakor hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen genom att göra det enklare att hitta det man söker. Google Analytics räknas som tredjepartskaka.

Targeting cookies. Dessa kakor sparar information om vilka sidor på webbplatsen du har besökt för att anpassa annonser som visas. Vi använder Adform:s annonshanteringssystem för visningar av annonser på webbplatsen. Detta system har tredjepartscookies som mäter hur många av annonserna som laddas/syns för användaren.

Kakor från tredje part
På a_deliverys webbplats finns kakor från tredje part där vi inte styr hur kakorna sätts eller kontrollerar hur informationen används. Dessa är:

Google Analytics – verktyg för att analysera, utvärdera och förbättra användarupplevelsen. Läs mer: www.google.com/policies/privacy/

Du kan som användare alltid välja att rensa webbläsares historik på lagrade cookies. Du kan även välja att blockera kakor genom inställningar i din browser. Om du blockerar kakor riskerar du att få en sämre användarupplevelse på webbplatsen.

Har du frågor om a_deliverys personuppgiftshantering och cookie policy kan du vända dig till Sebastian Tibbling sebastian@adelivery.se