En helhetslösning för Internetmedicin

Bakgrund

Internetmedicin är en av Sveriges största digitala tjänster som varje dag hjälper tusentals läkare att ställa rätt diagnos. Internetmedicin har länge arbetat i ett egenutvecklat system för att hantera, distribuera och optimera annonser. När Internetmedicin upplevde att de växt ur sin kostym kontaktade de oss.

"

a_delivery har en mycket god förmåga att förstå våra behov och föreslår relevanta lösningar. a_delivery tillför ett högt värde och håller en mycket hög servicenivå. Kunskapen är hög i bolaget och det känns naturligt att rådfråga a_delivery när vi behöver ett bollplank. Det är roligt att driva projekt tillsammans med a_delivery"

Kenth Hanssen, VD Internetmedicin

Utmaning

Internetmedicin har en komplex annonsmiljö som hanterar en stor mängd data. Annonsprodukterna är avancerade och ställer höga krav på relevans, träffsäkerhet och hög prestanda. Det är många parametrar som ska stämma. Utmaningen krävde en partner som kunde stötta både i det vardagliga arbetet med frågor kring annonshantering, men också finnas tillhands inför större frågor kring affärsutveckling och tjänsteutveckling.

Vårt uppdrag

Sedan våren 2021 har Internetmedicin outsourcat all kampanjhantering och adops till oss på a_delivery. Vi bokar, optimerar och stöttar säljarna i deras dagliga arbete och försäljning. Utöver hantering av löpande annonshantering så arbetar vi nära Internetmedicin med affärsutvecklingsprojekt.

Målet är att öka annonsintäkterna samt förbättra och optimera produktportföljen. Genom att arbeta nära kunden bildar vi ett förlängt team som utmanar och utvecklar samarbetets alla delar.

"

Vi har frigjort tid och får löpande viktig input till vårt interna strategiarbete. Jag är övertygad om att vi också kommer att se en positiv utveckling av annonsintäkter"

Kenth Hanssen, VD Internetmedicin

Vill du öka dina annonsintäkter?

Ta en kaffe med oss så berättar vi mer!