Affärsutveckling

Vill du öka dina digitala intäkter eller lära dig mer om möjligheterna att synas digitalt? Är ni osäkra på vilka projekt som har störst potential att bli er nästa kassako? Våra konsulter är specialister på affärsutveckling och strategier. Vi hjälper dig att utveckla nya annonsformat, välja rätt plattformar och säkerställa att tekniken är på plats och samlar den data som är viktig för att kunna utvecklas och förbättra.

Så utvecklar vi din affär

Hur kan du säkerställa att era digitala marknadsföringsstrategier når önskat resultat? Ny teknik innebär nya möjligheter men det är också en utmaning att hantera verktygen och tillvarata den data som samlas in. Den digitala omställningen är den starkast drivande förändringsfaktorn i dagens samhälle och de flesta företag befinner sig under snabb förändring. De som går vinnande ur förändringen är de organisationer som förstår vikten av att ha koll på teknik och data. 

När omvärlden rör sig snabbt framåt gäller det att vara medveten och hålla sig uppdaterad för att behålla sin marknadsposition. Nya behov och förväntningar skapas, vilka kan uppfyllas av optimerade arbetssätt och tjänster. Våra affärsstrateger hjälper dig med följande:

Så hjälper vi dig med affärsutveckling

Strategi och affärsmodellering


Våra konsulter hjälper dig att skapa förståelse för digitaliseringens påverkan på din befintliga verksamhet. Vi hjälper dig att ta fram en konkret strategiplan baserad på era förutsättningar, utmaningar och mål.

Verksamhetsanalys och teknisk analys


Vi ser över din nuvarande data och blickar bakåt i historien för att få en överblick över vilka verktyg du arbetar med idag och hur de är aktiverade. Med detta som underlag kan vi arbeta fram förbättringsmöjligheter och rekommendationer av justeringar som kommer att gynna din affär.

PoC (Proof of Concept)


Utifrån strategiplan och dataunderlag arbetar vi fram en lösning som visar hur era processer kan optimeras och digitaliseras för att ni ska komma närmre er målsättning. Vi hjälper er att aktivera processerna och följa upp dem med analys och rapportering av resultatet.

Vad innebär affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och processer, vilket syftar till att hitta nya arbetssätt för att öka effektiviteten och nå målsättningen. Vision, mål, strategi, verksamhetsutveckling och kravställning är givna komponenter i processen. De flesta organisationer möts av nya utmaningar, kriser och förnyelseprocesser med jämna mellanrum, vilket kräver ett omtag av affärsstrategin.

Så vet du om du är i behov av affärsutveckling:

När ditt företag digitaliseras


När ditt företag behöver stöttning i digitaliseringen. Det kan röra både tjänster, produkter eller hur ni arbetar med er kommunikation idag. Vi hjälper dig säkerställa att dina digitala aktiviteter representerar din varumärkesprofil, mäter och sammanställer önskad data och att processerna är användarvänliga.

När företag startas


Startups har väldigt många måsten på to-do listan, men väldigt lite tid att spela med. Det är lätt hänt att affärsutvecklingen prioriteras bort helt och hållet, vilket är riskabelt då affärsutveckling lägger grunden för ditt företags riktning.

Förnyelseprocesser


Ditt företag har varit i rullning ett tag, och troligen har utmaningar som konkurrenter upptäckts på vägen. Våra konsulter hjälper dig att göra ett omtag och skapa en förnyelse som driver er verksamhet framåt. 

Krishantering


Oavsett om ditt företag står inför en kort- eller långsiktig kris är det viktigt att ta tag i det så tidigt som möjligt. Konsekvenserna blir mindre ju snabbare du är på att lösa dem och sannolikheten att företaget återhämtar dig blir betydligt större.

Nya utmaningar


Detta står skrivet i regelboken sedan långt tillbaka. Utan utmaningar kan bolag inte utvecklas, våra konsulter säkerställer att dina hinder hanteras på ett vinnande sätt.

Affärsutveckling är relevant av flera skäl men avsikten är alltid densamma, att nå mål och vision genom att optimera:

Strategi 

Taktik 

Operativ utveckling

Våra affärskonsulter hjälper dig att utveckla din affär genom att bland annat hitta nya systemlösningar och digitala verktyg som skapar utveckling och tillväxt. Vi arbetar både med övergripande processer och projektinriktade processer, anpassat efter dina behov.

Vill du arbeta med ett team som gör det enkelt för dig att ligga steget före?

Låt våra specialister skapa en strategisk plan som kommer skjuta dig i framkant på sikt.