Annons- & bannerproduktion

Vill du öka din synlighet och nå ut med dina annonser på rätt plats, vid rätt tidpunkt till rätt person? Våra specialister av campaign managers hjälper dig att skapa träffsäkra kampanjer som ger resultat. Oavsett om du vill kommunicera genom annonser i en tidskrift eller digitala kanaler, hjälper vi dig att producera, formatanpassa och optimera ditt annonskoncept. Vi skapar även dynamiska kampanjer och avancerade rich medialösningar – vi är öppen för kreativa lösningar som ger resultat.

I över 20 år har vi arbetat med att optimera och producera material som resulterat i framgångsrika och träffsäkra annonskampanjer. Oavsett om du arbetar aktivt med annonskampanjer idag eller är helt ny på banan, så hjälper vi dig att analysera ditt nuvarande behov och att ta fram nya, effektiva kampanjer. Få tid över till annat – vi hanterar allt som rör annonserna.

Annons- och bannerhantering

Produktion av kampanjmaterial för alla kanaler


Vi hjälper dig att skapa mallar, layout och innehåll, anpassade och optimerade efter kanalval. 

Produktion och distribution av natives


Native annonser upplevs sällan som sponsrat innehåll. Fördelen är att de smälter in på ett naturligt sätt i den redaktionella kontexten, i form av exempelvis en artikel mitt i flödet.

Kampanjhantering


Våra konsulter hanterar dina annonser från början till slut. Från skapande, till aktivering och uppföljning av resultatet.   

Kampanjoptimering och A/B-tester


Vi kör A/B-tester och optimerar dina annonser kontinuerligt för att uppnå optimalt resultat. 

Programmatiska medieköp


Vi arbetar med automatiserade köp av annonsering för att uppnå ökad effektivitet, anpassad räckvidd, transparens samt för att kunna mäta och optimera dina annonser i realtid. 

Analys & rapportering


Vi sammanställer och analyserar hur annonserna har gått och varför. Vi tar fram förbättringsförslag och rekommendationer för kommande kampanjer baserat på statistik och data.

Vad innebär digital annonsering?

Digital annonsering avser marknadsföring via onlinekanaler, exempelvis på webbplatser eller i strömmande innehåll. Dina annonser kan skapas i olika format och anpassas beroende på önskad placering. Annonser är ett effektivt verktyg för att förmedla starka säljbudskap. Du har möjlighet att nå ut till potentiella kunder genom flera plattformar.

Annonsformat

Oavsett om du vill annonsera en specifik produkt, tjänst eller budskap, är det möjligt via text, dynamiska-, bild-, video- eller multimediaannonser.

Målsättning

Din CTA kan variera, beroende på om du vill driva trafik till en sida genom klick, eller om ditt mål är att öka varumärkeskännedomen.

Annonsplacering

Placeringarna av annonserna varierar beroende på var din målgrupp befinner sig. Surfar de på exempelvis kvällstidnings-, dagstidnings- eller lokala tidningssidor anpassar vi synligheten efter det.

Remarketing

Vill du påminna dina kunder om en produkt eller tjänst som de tidigare sökt sig till men inte handlat? Med remarketing annonser kan du göra dina produkter/tjänster synliga på sidor som dina användare besöker.

Analys

Genom analys och uppföljning av statistik har vi möjlighet att mäta effekten av dina marknadsinsatser, samt intresset för ditt varumärke.

Vad innebär printannonsering?

Printannonsering ger dig möjlighet att vara synlig i en relevant och trovärdig miljö. Arbetar du inom en nischad bransch hjälper våra konsulter dig att ta fram förslag på  de mest relevanta och anpassade tidningarna för din målgrupp. Beroende på budget, mål och strategi formaterar vi din annons för att uppnå bästa resultatet. 

Vi analyserar och sammanställer resultatet kontinuerligt för att följa upp vad dina annonser har resulterat i. Detta blir underlaget för framtida rekommendationer av annonsplacering och annonsmiljö. 

Vi har lång erfarenhet av att producera, optimera och hantera allt från digitala bannerannonser till remarketing kampanjer. Vi hjälper dig att skapa en anpassad kampanj, från strategi till uppföljning.

Vi erbjuder ett team av specialister, från digitala designers till kreativa tekniska specialister som hanterar avancerade format. Ingen utmaning är för liten eller stor – vi skapar annonser åt allt ifrån större globala annonsörer till mindre lokala företag.

Vad behöver du hjälp med?

Ingen utmaning är för liten eller stor

Frågor? Kontakta mig!