Webbanalys & datakvalitet

Vill du lära känna din användare, deras beteende och skapa förståelse för var det går snett på din webbplats? Vill du fatta rationella beslut och inte gissa dig fram till en lösning? Då kan webbanalys vara lösningen för dig, där analys utifrån hög datakvalitet blir underlaget för ditt nästa steg.

Varför webbanalys?

En webbanalys hjälper dig att lära känna din webbplats, dina användare och hur de interagerar på sidan. En webbanalys kan ge dig svar på många viktiga frågor, som kan hjälpa dig att utvärdera förändringar och optimera din webbplats. Du kan få svar på allt ifrån hur dina besökare använder din webbplats till hur din marknadsföring bidrar till företagets mål och intäkter. Att arbeta löpande med webbanalys är en investering som ger dig underlag och svar på varför din sajt presterar som den gör och vilka aktiviteter inom marknadsföring som du bör satsa på. De insikter som webbanalysen ger är ofta grunden i en framgångsrik digital strategi.

Så hjälper vi dig med webbanalys och datakvalitet

Datakvalitet


Det går inte att utföra en webbanalys utan något underlag att utgå ifrån, det vill säga data. Det är därför viktigt att datan som finns i Google Analytics eller andra verktyg är korrekt och håller hög kvalitet. När vi utför en hälsokontroll av ditt Google Analytics-konto, så analyserar vi hur mätningen är uppsatt och tar utifrån detta fram rekommendationer om vad som kan förbättras.

Uppsättning spårning


Med hjälp av verktyg som Google Tag Manager, kan vi optimera din mätning och spårning på sajten. Vi hjälper gärna till med uppsättning av Google Tag Manager om du inte har det installerat sedan tidigare. Arbetar du med det redan, så kvalitetssäkrar och förbättrar vi din befintliga uppsättning, för optimalt resultat.

Datavisualisering med dashboards


När spårningen och datan kommer in korrekt, är nästa steg att visualisera statistiken på ett sätt så alla som behöver förstå datan och kan agera samt fatta rätt beslut utifrån informationen. Med hjälp av verktyg som Google Data Studios, har vi möjlighet att ta fram anpassade dashboards som utgår från dina mål och behov.

Löpande webbanalys


När vi hjälper företag med löpande webbanalys så har vi möjlighet att kontinuerligt säkerställa att mätningen och dataunderlaget är korrekt, samt analysera trafikdata och skapa beslutsunderlag baserat på nya insikter. Vi blir en förlängning av ert team och säkerställer att ni arbetar på ett datadrivet sätt.

Utbildningar & stöttning


Genom utbildning och rådgivning hjälper vi er att arbeta mer datadrivet. Våra konsulter hjälper er att sluta fatta spontana beslut och att istället våga agera på data för att skapa vassare digitala produkter. Vi erbjuder kurser i grunderna i datadrivet arbete, men även 1-2-1 coaching utifrån roll, behov och vilka KPI:er som är viktigast för att ni ska lyckas.

Vill du veta vad som verkligen döljer sig i ditt analytics-konto?

Boka ett möte med oss, så berättar vi mer!

Vad utgör en bra webbanalys?

Webbplatsen är inte bara till för att fyllas med sidor, copy och bilder. Den har ett syfte, funktion och ska bidra till de mål din verksamhet har satt upp. Oavsett om du säljer produkter, tjänster, driver evenemang, informerar om rättigheter eller förmedlar kontakt mellan människor, ska du ha en tydlig strategi över vad du vill att användarna ska göra på din webbplats. 

Webbanalys handlar om att förbättra det som du vill att din webbplats ska möjliggöra, exempelvis underlätta köpresan, informationsinhämtning eller kontaktinformation. Med andra ord innebär webbanalys att du får tillgång till de verktyg som du behöver för att optimera din webbplats. 

Med hjälp av insamling av data, har du möjlighet att få insikt i användarens upplevelse på webbplatsen. På så vis kan du förbättra upplevelsen och göra den rik på relevant och efterfrågat innehåll.

Vad gör en webbanalytiker?

En webbanalytiker har ögon på allt som rör sambandet mellan digitala beteenden och försäljning. Våra konsulter samlar in och analyserar data som rör företagets försäljning, kommunikation och resultat i digitala kanaler. De blir ditt bolags andra hand när det gäller digitala mätvärden och analysverktyg som Google Analytics. Förutom analys, optimering och uppföljning, rapporterar våra konsulter resultatet i informativa rapporter och presentationer, så du alltid kan känna dig trygg med hur utvecklingen går och varför vi kan komma att ta en ny riktning. 

Fördelar med webbanalys

Löpande webbanalys ger dig underlaget som du behöver för att kunna fatta rationella beslut om vad nästa steg är för din webbplats. Genom analys och nya insikter om dina användare, så har du möjlighet att förbättra deras vistelse på webbplatsen. Detta genom att exempelvis lyfta fram specifikt innehåll som de söker sig till eller genom att anpassa den digitala upplevelsen efter vad de uppskattar och attraheras av. 

En modern marknadsavdelning behöver det underlag som en webbanalys genererar för att lyckas med sin strategi och framtagning av framtida marknadsmål. Vi stöttar allt ifrån mindre marknadsavdelningar till globala publicister, med syfte att spåra, skapa förståelse, till att kunna fatta beslut baserade på den framtagna datan.

Vårt mål är att hjälpa dig sätta grunderna för att arbeta datadrivet och kunna agera på dina digitala besökares data. Vi blir förlängningen av ditt team som gör något som verkar svårt och komplicerat – till något enkelt och roligt! 

Vill du veta mer?