Yield Management

Med våra tjänster inom Yield Management hjälper vi dig att öka dina intäkter. Genom att analysera era intäkter hjälper vi er att ta fram en strategi som öppnar upp för optimerade intäkter på dina digitala kanaler. Läs mer hur vi använder Yield Management i vårt arbete och vilken skillnad det kan göra för dig.

Vill du öka dina intäkter och få ut optimalt resultat av din annonsstrategi? Vill du få grepp om hur du kan få bäst resultat för varje sidvisning? Vill du veta hur man kan öka antalet köp av annonsvisningar – av den aktör som betalar mest? Med våra tjänster inom Yield Management kan du säkerställa att du maximerar varje del av annonsaffären för att generera högst intäkter. 

Så hjälper vi dig med Yield Management

Strategisk styrning inom Yield


Vi hjälper dig att ta fram och sätta en strategi för hur ni på bästa sätt kan arbeta med optimering av era annonser.

Holistisk syn på digital annonsering


Vi hjälper er att maximera intäkterna utifrån real time bidding, private deals, programamtic guaranteed, öppen rtb och andra intäktspartners.

Genomlysning


Vi analyserar er nuvarande lösning, tekniska plattformar och undersöker vilka outnyttjade  potential som finns.

Optimering av sajt och inventory


Våra Yield Managers optimerar era sajter och placeringar för att maximera intäkterna i ert annonslager (inventory).

Experiment och tester


Utifrån de strategier och hypoteser som arbetas fram kontinuerligt, driver vi olika tester för att se hur vi bäst kan optimera ert annonslager.

Analys & proaktiva förslag


Vi analyserar löpande data och utvärderar resultatet. Utifrån de insikter som vi drar kommer vi med förslag på optimeringar av prissättning, tekniska plattformar och annat som påverkar intäkterna på era sajter.

Vad innebär Yield Management?

Yield Management är en prissättningsstrategi som gör det möjligt för publicister att sälja sina annonser till bäst betalande. Målet är att matcha köpare och säljare när det finns bäst potential för att värdet av transaktionen ska ge optimalt utfall. Strategierna gör det möjligt för publicister att ändra priserna baserat på användarbeteende och efterfrågansprognoser. Priserna kan även anpassas efter säsong och andra källor till förändrat konsumentbeteende. Yield Management hjälper dig med andra ord att maximera din CPM.

Yield Management kan uppfattas som något komplicerat och resurskrävande, men med rätt strategi och process kommer det arbetet att löna sig och sajten optimeras för att priser, budgivningar och tekniker optimeras för att både gynna mediaägare och marknadsföraren.

De tre vanligaste intäkterna för en publicist

Budgivning i realtid


Budgivning i realtid låter dig sälja annonsutrymme till köpare i realtid. Det hjälper dig att bestämma den högsta marginalen och maximera dina vinster från ditt annonslager. För att lyckas med RTB, som är den förkortning som oftast används för realtidsbudgivning, krävs en strategi för vilka teknikpartners som ska kunna buda på placeringarna, en whitelist som släpper in de aktörer som vi vill ska buda, samt en block-list för dem som inte ska kunna köpa. Man behöver också som publicist en DSP (demand sides platform) där man hanterar sina sajter, appar och placeringar. Sist men inte minst, behövs en strategi för vad respektive placering är värd, vid olika tillfällen och utifrån olika styrningar.

Direktkampanj och programmatic guaranteed


Genom att köpa annonser direkt hos en publicist eller genom det lite modernare sättet "programmatic guaranteed" förhandlar säljare och köpare om ett fast pris för X antal annonsvisningar inom en angiven tidsperiod. Med det sistnämnda sättet sker transaktionen genom den tekniska plattformen.

Privat marknadsplats


Den privata marknadsplatsen är en inbjudningsbar marknadsplats där reklam köps och säljs programmatiskt mellan exklusiva parter. Annonseringen kan hjälpa publicister att bjuda in valfria annonsörer till att delta i privata auktioner i realtid av deras annonslager.

Vad är fördelarna med Yield Management?

Genom att använda Yield Management som strategi har du möjlighet att optimera intäkterna på din produkt eller tjänst. Baserat på historisk analys och prediktiv data samt allmänna och allmänna branschtrender kan Yield Managers förutse efterfrågan och anpassa prissättningen därefter. Detta hjälper dig att få överblick över varje annons potential och tjäna mer på varje annonsvisning. 

Vi är ett dedikerat team som genom lång erfarenhet har skapat förståelse för hur man med rätt strategi kan öka intäkterna på en sajt. Vi har en holistisk syn på både annonstekniken och annonsmiljön, då det är viktigt att skapa kvalitet både för publicister, köpare samt besökarna. En helhet där varje del är lika viktig för att lyckas.

Vill du öka dina intäkter

och parallellt få arbeta med ett engagerat, transparent och resultatinriktat team?